Fragment ΟΥΜΑ-ΤΥΡΚ

Bilgi

Materyal: Kireç taşından bir lahit.
Buluntu Yeri: J. Blackman ve ekibi tarafından aquaductus’un kuzey kısmının doğusundaki oluğun doğu yüzünde, sahilden 0,35 m içerde, ters yüz olmuş bir vaziyette bulunmuştur.
Orijinal Lokalizasyonu: Bilinmiyor.
Son Kayıt Yeri: Bilinmiyor.
Ölçüler: Lahit uzunluğu: 2,38 m; genişliği: 1,32 m; yüksekliği: 1,16 m.; tabula ansata 1,01 m x 0,59 m (dıştan dışa); 0,92 m x 0,50 m (içten içe). Harf yüksekliği: 0,033 m – 0,04 m; Satır yüksekliği: 0,05 m – 0,06 m.
Metin: Tek Yüzde/Ön Yüzde/İki Tarafında/Yan Tarafında/Alınlıkta
Tarih:
Kopyalayan:
Kopyalama Tarihi:
Edisyon: Blackman 1981, 146, nr. 5.
BibliografyaYrd. Doç. Dr. Nihal TÜNER ÖNEN tarafından yayına hazırlanmaktadır.

Metin

]ουμα[
]τυρκ[

Çeviri

 

Yorum