Evrenin Efendileri İçin Heykeller

Bilgi

Materyal: Profilli dikdörtgen kireçtaşından bir kaide, her iki yüzü pürüzsüz işlenmiş, arka yüzü ise kaba bırakılmış, köşelerde akroterler ve üst yüzeyde de heykelin varlığına işaret eden üç adet iz yer almaktadır, alt tarafı toprağın içine gömülü vaziyettedir.
Buluntu Yeri: Tiyatronun güneydoğusundaki sırtta yer alan ve içinde Zeus Boulaios yazıtının bulunduğu yapının güney köşesinde in situ1.
Orijinal Lokalizasyonu: in-situ
Son Kayıt Yeri:  Tiyatronun güneydoğusundaki sırtta yer alan ve içinde Zeus Boulaios yazıtının bulunduğu yapının güney köşesi
Ölçüler: Yükseklik: 0,91 m; genişlik: 0,53 m; derinlik: 0,48 m; harf yüksekliği: 0.032-0.035m
Metin: Tek Yüzde/Ön Yüzde/İki Tarafında/Yan Tarafında/Alınlıkta
Tarih: İ.S. 4. yy.
Kopyalayan: Nihal Tüner Önen
Kopyalama Tarihi: 18.09.2012
Edisyon: Paribeni – Romanelli 1914, 185, nr. 132; TAM II 1199.
BibliografyaYrd. Doç. Dr. Nihal TÜNER ÖNEN tarafından yayına hazırlanmaktadır.

Metin

[τ]ους δεσπότας τῆς
οἰκουμένης [— — —]

Çeviri

Evrenin efendilerini….

 

Yorum

Str 01 Sagalassos’tan ele geçen iki sütun kaidesinde imparatorlar Gratianus ve II. Valentinianus ayrı ayrı Φλ. Γρατιανὸς δεσπότης τῆς οἰκουμένης ve Φλ. Ουλεντινιανὸσ ὁ δεσπότης τῆς οἰκουμένης unvanlarıyla onurlandırılarak heykelleri dikilmiştir 2.
Str. 1 ΟCEΔECΠΟΤΙC Paribeni-Romanelli.
Bizim yazıtımızın bulunduğu kaide üzerindeki izlerden burada ikili bir heykel gurubu bulunduğu anlaşılmaktadır. Burada da üzerinde muhtemelen imparatorlar Gratianus ve II. Valentinianus’un yer aldığı heykel gurubunun bulunduğu bir altlık söz konusu olmalıdır.

  1. Blackman 1981, 140.
  2. Lanckoronski 1892, 137 vd, 230 nr. 219 ve 220.