Eukratidas’ın Vasiyet Ettiği Agon’un Galibi İçin Yazılan Agon Yazıtı.

Bilgi

Materyal: Her tarafından kırılmış, kalker taşından bir kaide parçası. Yazıtın ilk resminin alındığı 1984 yılından itibaren üst kısımdan tekrar kırılmış ve iki satırı kaybolmuştur.
Buluntu Yeri: Güney Limandan çıkartılıp antik dönem ana yolunun kenarına konulmuştur.
Orijinal Lokalizasyonu: Bilinmemektedir
Son Kayıt Yeri: Antik dönem ana yolunun kent limanı girişinde, batı kenarda.
Ölçüler: Yükseklik: 0.37 m; Derinlik: 0.46 m; Genişlik: 0.38m; Harf Yüksekliği: 0.020 – 0.025 m
Metin: Tek Yüzde/Ön Yüzde/İki Tarafında/Yan Tarafında/Alınlıkta
Tarih:  Omega minuskel formda verilmiştir. Bundan dolayı İ.S. 3. yy.
Kopyalayan: Nihal Tüner Önen
Kopyalama Tarihi: 13.09.2012
Edisyon: Adak – Tüner – Şahin 2005, 8 nr. 5.
BibliografyaAdak – Tüner – Şahin 2005, 8 nr. 5.

 

Metin

[- – – – – ] συνστε[φθεὶς] [νεικήσ]ας καθῶς τὸ π[λῆ]-
[θος ἐπ]εβοήσατο θέ[μι]-
[δος τὴ]ν ἀνδρῶν πάλ[ην,] [ἧς κατέ]λιπεν Εὐκρατί[δας] [Ἀκ]ρίτου β´ Φασηλ[ίτης]

Çeviri

(Ben n.n.), Akritos’un oğlunun oğlu Eukratidas’ın miras bıraktığı themis’in yetişkin erkekler katagorisi güreş müsabakasını kazandığım için birlik toplantısında alınan sesli oylama uyarınca (diğer sporcularla birlikte) taçlandırıldıktan sonra (bunu diktim).

 

Yorum

Str. 1 συνστε[φθεὶς] ifadesinden, yarışmada dereceye giren kişinin, dereceyi başka birisiyle paylaşmış olduğu anlaşılmaktadır. Her iki galip için ayrı ayrı zafer yazıtları yazılmış olmalıdır. Böylesi atletler στεφανῖται ya da nadiren συνστεφανῖται olarak adlandırılırlar1. Bir yarışmada ödülün iki kişiye ortak verilmesi Küçük Asya’nın güney kıyılarındaki yerel agon’larda sık sık karşılaşılan bir durumdur2.
Str. 2vd. καθῶς τὸ π[λῆθος ἐπ]εβοήσατο ifadesi asıl kararın yarışma jürisi tarafından değil seyirciler tarafından verildiğini göstermektedir3.

  1. Krş. Balland 1981, 43’de geçen çok sayıdaki belge ve literatür bilgisi.
  2. Krş. Nollé 1993, 427, dpn. 15 vd.; Nollé – Schindler 1991, 109. 
  3. ἐπιβοάομαι için bkz. Naour 1977, 270 ve Jones 1999, 588-600. ἐπιβοάομαι yerine bazen ἀναβοάομαι fiili de kullanılır. Krş. Xenophon von Ephesos I 2, 7: ἀνεβόησε τὸ πλῆθος ; I.Stratonikeia nr. 10 str. 13: ἔτι δε ἀναβοών[των) μεγάλῃ τῇ φωνῇ μέγαν εἶ Δία Πανάμαρον; Robert 1965, 215 dpn. 14; a.g.y., La date de l’épigrammatisteRufinus, philologie et réalité, CRAI 1982, s. 50-63, en iyi s. 55 dpn. 19 (= a.g.y., OMS 5, 777-790, 55 dpn. 19); Dickie 2004, 159-182; krş. Adak – Tüner – Şahin 2005, 8 dpn. 21.