[]duma[] ve Zosimos Paleastranın Taban Mozağini Yaptırıyorlar

Bilgi

Materyal: Geometrik ve bitkisel desenli panolar halinde düzenlenmiş taban mozaiği.
Buluntu Yeri: Büyük Hamam’ın palestrası.
Orijinal Lokalizasyonu: Bilinmiyor.
Son Kayıt Yeri:
Ölçüler: Tüm tabanın uzunluk: 12 m; genişlik 9 m.
Metin: Tek Yüzde/Ön Yüzde/İki Tarafında/Yan Tarafında/Alınlıkta
Tarih:
Kopyalayan:
Kopyalama Tarihi:
Edisyon: Adak – Tüner – Şahin 2006, 16 nr. 12.
Bibliografya: Adak – Tüner – Şahin 2006, 16 nr. 12.

Metin

[ὁ δεῖνα τοῦ] [..]δυμά[. . . ] [κ]αὶ Ζωσί[μος] [Ἰά]σονος ἀ[γο]-
[ράν]ομοι τ[ῇ] [πατ]ρίδι τὴν
ψηφοθε
σίαν]

Çeviri

Agoranomos’lar falanca oğlu [..]duma[..] ve Iason oğlu Zosimos vatan için bu taban mozağini yaptırıyorlar.

 

Yorum

Str. 1 Burada Διδυμάρχος, Διδυμᾶς, Διδιμαίος, Διδύμανδρος ve Διδυμάνθης isimleri söz konusu olabilir.
Str. 2 Ζωσίμος gerek Anadolu1 gerek Yunanistan ve adalarda2 sevilen bir isimdir.
Str. 3 Ἰάσων Lykia’da sevilen bir isimdir3. Bu isim aynı zamanda Yunanistan ve adalarda da oldukça yaygın bir kullanıma sahiptir4.
Str. 4 ἀγορανομοι kent pazarı ile ilgili tüm sorumluluğu alan, kentte düzenlenen festivallerde kurulan pazarlar üzerinde de yükümlülüğü bulunan memurlardır. Bunlar πολιτικοί olarak da karakterize edilir5.
Str. 6 ψηφοθετέω (mozaik döşemek?) ve Ψηφοθέτης6 (mozaik ustası) kelimelerinden türeyen bu adlandırma için krş. I. v. Smyrna s. 236 nr. 733.
Str. 7 Mozaik yazıtlarında mozaiğin yaptırılması ile ilgili olarak genellikle bu fiil kullanılır7.

  1. Krş. I. v. Iasos, 277, 288; I. v. Priene, nr. 112 vdd., 145; I. v. Smyrna, nr. 241, 259, 423; TAM V 1 nr.
    16, 132, 223, 742..etc.
  2. Krş. Fraser – Matthews 2000, I, 197 vd.; II, 197 vd.; IIIA, 190 vd.; IIIB, 178 vd.
  3. Krş. Arneai: TAM II nr. 774 ve 783; Akalissos: TAM II nr. 889; Rhodiapolis: TAM II nr. 905 VE, VIIF; Patara: SEG XLIV nr. 1206; Kyaneai: SEG LXV nr. 1782; Antiphellos: SEG LXVI nr. 1703.
  4. Krş. Fraser – Matthews 2000, I, 229 vd.; II, 231; IIIA, 215 vd.; IIIB, 205.
  5. Krş. Wörrle 1988, 111-113.
  6. Bu isim bir iş adlandırması için ilk olarak geç antik dönemde karşımıza çıkar, krş. Donderer 1989, 20 vd.
  7. Krş. Donderer 1989,  19 vd.