Dorion’un Mezar Steli

Bilgi

Materyal: Yukarıdan kırılmış, profilli mermer bir stel.
Buluntu Yeri: Kalinka bu yazıtın buluntu yeri olarak tiyatro cavea’sının doğu basamaklarını verir, bu yazıt daha sonra yapılan araştırmalarda yeniden bulunamamıştır1.
Orijinal Lokalizasyonu: Bilinmemektedir
Son Kayıt Yeri:  Tiyatro Caveası Doğu Basamakları
Ölçüler: yükseklik: 0,43 m; genişlik en üst noktada: 0,205 m; en altta: 0,225 m; derinlik: 0,09 m.
Metin: Tek Yüzde/Ön Yüzde/İki Tarafında/Yan Tarafında/Alınlıkta
Tarih: İ.Ö. 3/2. yy.
Kopyalayan:
Kopyalama Tarihi:
Edisyon: TAM II 1218
Bibliografya:

 

Metin

Δωρί[ων]ος
τοῦ
Νυμφοδότου

Çeviri

(Bu stel) Nymphodotos oğlu Dorion’un’dur.

 

Yorum

Str. 1 : Sevilen bir Yunan ismi olan Δωρίων Phaselis’te bir tek bu şahıs için belgelenmiştir, fakat Anadolu’da nadir de olsa kullanılan bir isimdir2. Adalar başta olmak üzere Yunanistan’da da oldukça sık karşılaşılır3.
Str. 3 “Nymphe’lerin verdiği” anlamına gelen Νυμφόδοτος ismi Phaselis’te, İ.Ö. 167-130 yılları arasına tarihlenen bir Helenistik Dönem sikkesinde memur ismi olarak ve buradaki yazıtta belgelenmiştir4.

  1. Blackman 1981, 141.
  2. Krş. I.Iasos, nr. 408; I.Smyrna, nr. 724. 
  3. Krş. Fraser – Matthews 1987 ,144 vd.; Fraser – Matthews 1994, 136; Fraser – Matthews 1997, 136; Fraser – Matthews 2000, 128. 
  4. Heipp-Tamer 1993, 124, nr. 332. Bu isim için bkz. Pape – Benseler 1884, 1021; Fraser – Matthews 1987, 341; Fraser – Matthews 1994, 343; Fraser – Matthews 1997, 331; Fraser – Matthews 2000, 313