Deniz Ulaşımı: Lyrnas – Phaselis – Korykos ve Phaselis – Krambousa

SMM 226-229.

ΛΟΙΠΟΝ ΠΑΜΦΥΛΙΑ
226 [᾿Απὸ Λύρναντος εἰς Φάσηλιν στάδιοι ροʹ] ὑπὲρ τῆς πόλεως ὄρος μέγα ὑπέρκειται (Φάσηλις).
227 ᾿Εκ δὲ Φασήλιδος εἰς Κώρυκον στάδιοι*.
228 ᾿Απὸ Κωρύκου ἐπὶ τὸν Φοινικοῦντα στάδιοι λʹ. ὑπὲρ [αὐτοῦ] μέγα ὄρος ὑψηλὸν κεῖται ῎Ολυμπος καλούμενον.
229 [᾿Απὸ Φοινικοῦντος εἰς Κράμβουσαν στάδιοι νʹ] ἐκ δὲ Φασήλιδος ἐπ’ εὐθείας εἰς Κράμβουσαν στάδιοι ρʹ.

GERİDE KALAN PAMPHYLİA
226 [Lyrnas’tan Phaselis’e 170 stadia]. Bu kentin (Phaselis) üzerinde büyük bir dağ yükselir.
227 Phaselis’ten Korykos’a * stadia.
228 Korykos’tan Phoinikos üzerine 30 stadia. [Bunun] (bu nehrin) arkasında Olympos olarak adlandırılan muazzam yükseklikteki büyük dağ bulunmaktadır.
229 [Phoinikos’tan Krambusa’ya 50 stadia.] Phaselis’ten doğrudan doğruya Krambusa’ya 100 stadia