Büyük İskender Phaselis’te (İ.Ö. 334)

Plut. Alex. 17. 8

αὐτὸς δὲ Ἀλέξανδρος ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς οὐδὲν τοιοῦτον τερατευσάμενος ὁδοποιῆσαί φησι τὴν λεγομένην Κλίμακα καὶ διελθεῖν ὁρμήσας ἐκ Φασηλίδος. [5] διὸ καὶ πλείονας ἡμέρας ἐν τῇ πόλει διέτριψεν ἐν αἷς καὶ Θεοδέκτου τεθνηκότος ἦν δὲ Φασηλίτης ἰδὼν εἰκόνα ἀνακειμένην ἐν ἀγορᾷ, μετὰ δεῖπνον ἐπεκώμασε μεθύων καὶ τῶν στεφάνων ἐπέρριψε πολλούς, οὐκ ἄχαριν ἐν παιδιᾷ ἀποδιδοὺς τιμὴν τῇ γενομένῃ δι᾽ Ἀριστοτέλην καὶ φιλοσοφίαν ὁμιλίᾳ πρὸς τὸν ἄνδρα.

Aleksandros mektuplarında böylesi mucizevi bir şeyden bahsetmez, aksine Klimaks olarak adlandırılan yolu yaptığını ve Phaselis’ten ayrıldıktan sonra buraya geldiğini söylemektedir. Bundan (yol yapımından) dolayı da uzun bir süre kentte kaldı. Bu günlerden birinde, akşam yemeğinden sonra, artık ölmüş bulunan Theodektes’in (Phaselis’li olan) agorada dikili heykelini görünce iyice sarhoş olup bir cümbüş tertipledi ve (Theodektes’in heykeline doğru) bir çok çelenk fırlattı: Bu aslında, Aristoteles ve felsefeden dolayı aralarında bir ilişki olan Theodektes’e karşı gösterdiği alaycı bir saygıydı.

Arr. anab. I. 25, 1-2,

Ἔτι δὲ αὐτῷ περὶ τὴν Φασηλίδα ὄντι ἐξαγγέλλεται Ἀλέξανδρον τὸν Ἀερόπου ἐπιβουλεύειν͵ τά τε ἄλλα τῶν ἑταίρων ὄντα καὶ ἐν τῷ τότε Θεσσαλῶν τῆς ἵππου ἄρχοντα. ἦν μὲν δὴ ὁ Ἀλέξανδρος οὗτος ἀδελφὸς Ἡρομένους τε καὶ Ἀρραβαίου τῶν ξυνεπιλαβόντων τῆς σφαγῆς τῆς Φιλίππου· καὶ τότε αἰτίαν σχόντα αὐτὸν Ἀλέξανδρος ἀφῆκεν͵ ὅτι ἐν πρώτοις τε ἀφίκετο τῶν φίλων παρ΄ αὐτόν͵ ἐπειδὴ Φίλιππος ἐτελεύτησε͵ καὶ τὸν θώρακα συνενδὺς συνηκολούθησεν αὐτῷ εἰς τὰ βασίλεια· ὕστερον δὲ καὶ ἐν τιμῇ ἀμφ΄ αὑτὸν εἶχε͵ στρατηγόν τε ἐπὶ Θρᾴκης στείλας καὶ ἐπειδὴ Κάλας ὁ τῶν Θετταλῶν ἵππαρχος ἐπὶ σατραπείᾳ ἐξεπέμφθη͵ αὐτὸν ἀπέδειξεν ἄρχειν τῆς Θεσσαλικῆς ἵππου. τὰ δὲ τῆς ἐπιβουλῆς ἐξηγγέλθη ὧδε.

Aleksandros hala Phaselis’teyken, kendi maiyetine ait olmayan, tersine o zamanlar Thessalia’lıların atlı birliklerinin komutanı olan Airopos oğlu Aleksandros’un bir ihanet tasarladığı haberi geldi. Bu Aleksandros, Philoppos’un öldürülmesi olayına katılan Heromenes ve Arrabaios’un kardeşi idi. Daha o zamanlar Aleksandros suçlu olan bu kişiyi, kendi dostları arasında ilk sırada gelenlerden biri olarak kendi yanına geldiği ve zırhla silahlanıp kendisine kraliyet kalesinde refakat ettiği için affetmişti; Daha sonra onu saygı göstererek kendi yanında alıkoymuş ve ordu kumandanını Thrakia’ya gönderip, Thessalia’lıların hipparkhos’u Kalas valilik görevine gönderildikten sonra onu Thessalia atlı birliğinin komutanlığına atamıştı. Onun hainliği bu şekilde keşfedildi.