Brutus Phaselis’lilerin Kendisine Teslim Olmalarını İster (İ.Ö. 42)

Bruti Epistulai 27

κζ´. Βροῦτος Λυκίοις.

Ξανθίων τοὺς διαφυγόντας οἱ ὑποδεξάμενοι ὑμῶν οὐδὲν μετριώτερον πείσονται Ξανθίων, Παταρεῦσι δὲ καὶ Μυρεῦσι καὶ Κωρυκίοις καὶ Φασηλίταις, κἂν ἄλλο τι εὖ ποιεῖν ὑποδεξάμενοι αὐτοὺς ἐθέλωσιν, ἐπιτρέπω, ἵνα ὀρθῶς αὑτοῖς βεβουλεῦσθαι φίλους ἡμᾶς ἀλλὰ μὴ πολεμίους ἑλόμενοι ἔργῳ αἴσθωνται ὁρῶντες Ξανθίους.

27. Brutus’tan Lykia’lılara.

Sizler arasında, Ksanthos’lulardan kurtulanları (görüşmek için) kabul edenlerle hiçbir surette Ksanthos’lulardan daha ağır şartlarda uzlaşmaya varılmayacak. Şayet bunları kabul ederek iyi bir şeye vesile olmak isterlerse, Patara’lılara, Myra’lılara, Korykos’lulara ve Phaselis’lilere, kuşatılmış olsalarda aslında bizim onlarla gerçekten düşman değil dost olduğumuzu anlasınlar diye.

Bruti Epistulai 28

κή. Λύκιοι Βρούτῳ.

Οὐδ αὐτοὶ Ξαντίους ὑποδέξασθαι ἐγνώκαμεν, εἰ κοινωνεῖν τῆς συμφορᾶς μᾶλλον ἤ ἐπικουφίζειν μέλλομεν αὐτοῖς τὸ ατύχημα. ἐοίκασι δὲ κἀκεῖνοι παραλιπόντες τοὺς μηδὲν ὀνήσαντας ἡμᾶς Παταρεῦσι καὶ Μυρεῦσι καὶ Κορυκίοις καὶ Φασηλίταις ὡς βεβαιοτέροις προσφεύξεσθαι βοηθοῖς.

28. Lykia’lılardan Brutus’a .

Eğer bunlarla başarısızlığın azalmasından daha çok faydalı şeye ortak olmayı niyet etseydik, Ksanthos’luların kabul edildiğini bilmiyor olurduk. Hiçbir yardımda bulunmayan bizleri terk edenler daha güvenilir yardımcılar olan Patara’lılara, Myra’lılara, Koryko’slulara ve Phaselis’lilere sığınmak için oralara yerleştiler