Boule ve Demos İmparator Vespasianus’u Onurlandırıyor

Bilgi

Materyal: Kireçtaşı.
Buluntu Yeri: Tiyatronun güneydoğu sırtı üzerinde yer alan ve içinde Zeus Boulaios Altarı’nın bulunduğu yapının hemen güneyinde tespit edilen (TAM II 1198) yazıtın üç metre kadar güneybatısında, bir alt kotta.
Orijinal Lokalizasyonu: Bilinmiyor / In-situ
Son Kayıt Yeri: Tiyatronun güneybatısındaki sırt üzerinde.
Ölçüler: yükseklik: 0,46 m; genişlik: 0,88 m; derinlik: 0,72 m; harf yüksekliği: 0,025-0,030 m.
Metin: Tek Yüzde/Ön Yüzde/İki Tarafında/Yan Tarafında/Alınlıkta
Tarih: İ.S. 72-74.
Kopyalayan: Nihal Tüner Önen
Kopyalama Tarihi: 18.09.2012
Edisyon: TAM II 1188.
BibliografyaYrd. Doç. Dr. Nihal TÜNER ÖNEN tarafından yayına hazırlanmaktadır.

Metin

[Αὐτοκράτορα Καί]-
[σαρ]α Οὐεσπασιανὸν
Σεβαστόν, τὸν σωτῆρα τῆς vac.
[οἰκου]μένης Φασηλειτῶν ἡ βουλὴ
[καὶ ὁ δ]ῆμος διὰ Γναίου Αὐιδίου Κέλερος
[Φισκιλλί]νου Φίρμ[ο]υ, πρεσβευτοῦ ἰδίου
[καὶ ἀν]τιστρατήγου. vac.

Çeviri

Phaselis’lilerin bule ve demos’u, evrenin kurtarıcısı, İmparator Caesar
Vespasianus Augustus’u kendi legat’ı ve propraetor’u Gnaius Avidius Celer
Fiscillinus Firmus aracılığıyla (onurlandırdı).

 

Yorum

İmparator Vespasianus kendi legatus ve propraetor’u olan Gnaius Avidius Celer Fiskillinus Firmus aracılığıyla onurlandırılıyor. İmparator Vespasianus İ.S. 72-73 yılında Lykia’yı Pamphylia ile birleştirerek Lykia-Pamphylia çifte eyaletini kurmuştur1. Gn. Avidius Celer Fiscillinus Firmus2 da Lykia Eyaleti’nin son valisidir3. Cn. Avidius Celer’in valiliği İ.S. 71/72-72/73 tarihleri arasına düşmektedir, buna göre bu yazıt da İ.S. 72-74 arasına tarihlenmelidir. Cn. Avidius Celer’in Lykia Bölgesi’nde yaptığı başka faaliyetlerini de tanıyoruz: o Lydai’da4 ve Myra’da5 da onurlandırılmıştır. Valiliği döneminde Araksa’daki gibi bina işleri yürütülmüştür6.

  1. Bu problem hakkında bkz. Eck 1970, 65-75; Brandt 1992, 99; Şahin – Adak 2007, 85-93.
  2. Gnaius Avidius Celer Fiscillinus Firmus hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. PIR I2 284, no 1403.
  3. Rémy 1989, 207 vd., Nr. 233; Eck 1970, 74 vd. dpn. 41.
  4. TAM II 132; krş. Eck 1970, 74, dpn. 41.
  5. IGR III 725.
  6. TAM II 701.