Boule ve Demos İmparator Caracalla’yı Onurlandırıyor.

Bilgi

Materyal:Hem alt hem de üst kısmı profillendirilmiş dikdörtgen kireçtaşı kaide.
Buluntu Yeri: Kalinka bu yazıtın buluntu yeri olarak akropolis’in kuzey köşesini vermiştir. Fakat kentte yapılan araştırmalarda kent tiyatrosunun güneydoğusunda, Zeus Boulaios yazıtının yakınında bulunmuştur.
Orijinal Lokalizasyonu: in-situ
Son Kayıt Yeri: kent tiyatrosunun güneydoğusunda, Zeus Boulaios yazıtının yakınında bulunmaktadır.
Orijinal Lokalizasyonu: in-situ
Ölçüler: yükseklik: 1,51 m; alt kısımdaki genişlik: 0,56 m; üst kısımdaki genişlik: 0,55 m; derinlik: 0.50 m; harf yüksekliği: 0.045-0.048m
Metin: Tek Yüzde/Ön Yüzde/İki Tarafında/Yan Tarafında/Alınlıkta
Tarih: İ.S. 212-217.
Kopyalayan: Nihal Tüner Önen
Kopyalama Tarihi: 18.09.2012
Edisyon: IGR III 762; Paribeni-Romanelli 1914, 185 nr. 135;  TAM II 1198.
BibliografyaYrd. Doç. Dr. Nihal TÜNER ÖNEN tarafından yayına hazırlanmaktadır.

Metin

Αὐτοκράτορα
Καίσαρα
Μᾶρκον Αὐρήλι-
ον Σευῆρον
Ἀντωνῖνον
Εὐσεβῆ Εὐτυ-
χῆ Σεβαστὸν
ἡ βουλὴ καὶ
ὁ δῆμος.

Çeviri

Boule ve demos dindar ve bahtiyar İmparator Caesar Marcus Aurelius Severus Antoninus Augustus’ u (onurlandırdı).

 

Yorum

Burada boule ve demos’un İmparator Caracalla için yaptığı onurlandırma söz konusudur. Caracalla tek başına imparator olarak verildiği için, İmparatorun babası olan ve 198-211 yılları arasında imparatorluk koltuğunu paylaştığı Septimius Severius ve 209-212 yılları arasında imparatorluğun üçüncü ortağı olan Geta’nın öldükleri anlaşılıyor. Bundan dolayı 27 Şubat 212 tarihi bu yazıt için terminus post quem’dir. Phaselis’lilerin boule ve demos’u imparatorun tahta tek başına geçişini kutlamak için bu onurlandırmayı yapmış olmalıdır.
Str. 4 ΣΕΗΡΟΝ Paribeni-Romanalli.
Str. 5 ΑΝΤΟΝΙΟΝ Paribeni-Romanalli.