Boule ve Demos İmparator Antoninus Pius’u Onurlandırıyor

Bilgi

Materyal: Kireçtaşı.
Buluntu Yeri: Tiyatronun güneybatısındaki sırtın üzerinde bulunan bir yapının güneybatısında bulunmuştur.
Orijinal Lokalizasyonu: Bilinmiyor / in-situ
Son Kayıt Yeri:
Ölçüler: Yükseklik: 0,44 m; genişlik: 0,80 m; derinlik: 0,69 m; harf yüksekliği: 0,04-0,05 m.
Metin: Tek Yüzde/Ön Yüzde/İki Tarafında/Yan Tarafında/Alınlıkta
Tarih: İ.S. 138-161.
Kopyalayan: Nihal Tüner Önen
Kopyalama Tarihi: 18.09.2012
Edisyon: IGR III 761; van Buren 1908, 187 nr. 15; TAM II 1196.
Bibliografya: Yrd. Doç. Dr. Nihal TÜNER ÖNEN tarafından yayına hazırlanmaktadır.

Metin

Αὐ[τοκ]ρ̣άτορα Καίσαρα
Τίτον Αἴλιον Ἁδριανὸν
Ἀντωνεῖνον Σεβαστὸν
Εὐσεβῆ.
Φασηλιτῶν ἡ βο[υ]λ[ή] [καὶ ὁ δῆμος].

Çeviri

Phaselis’lilerin boule ve demos’u, 
İmparator Caesar Titus Ailius
Hadrianus Antoninus Augustus Pius’u
(onurlandırdı).

 

Yorum

Str. 5/6 [Φα]σ[ηλειτῶν ἡ βουλή] | [καὶ ὁ δῆμος], van Buren; Φασηλιτῶν ἡ βο[υ]λ[ή] Kalinka.

Burada Phaselis’lilerin boule ve demos’unun İmparator Antoninus Pius için yaptıkları onurlandırma söz konusudur.