Bir Lahit Parçası

Bilgi

Materyal: Kaba kireçtaşından, uzun yüzünde tabula ansata olan bir lahit.
Buluntu Yeri: Kuzey Nekropolis’te.
Orijinal Lokalizasyonu: Kuzey Nekropolis.
Son Kayıt Yeri: Kuzey Nekropolis’i.
Ölçüler: Lahit uzunluğu: 2,23 m; genişlik: 0,96 m; yükseklik: 1,15 m; Tabula ansata 0,855 m x 0,56 m (dıştan dışa); 0,765 m x 0,47 m (içten içe); harf yüksekliği: 0,028-31 m; satır yüksekliği: 0,045 m. Sadece 8 satırı kesin gözükmekle birlikte 10 satır için yer bulunmaktadır. Satır uzunluğu: 26-28 harf.
Metin: Tek Yüzde/Ön Yüzde/İki Tarafında/Yan Tarafında/Alınlıkta
Tarih: İmparatorluk Dönemi.
Kopyalayan:
Kopyalama Tarihi:
Edisyon: Blackman 1981, 147 vd., nr.7 (lev. 72, 2).
BibliografyaYrd. Doç. Dr. Nihal TÜNER ÖNEN tarafından yayına hazırlanmaktadır.

Metin

Σομνη . . Ν[- – – – – – – – – – – – – – – – – –
Eὐτυχής . . . Δ[- – – – – – – – – – – – – – – – –
ΤΛΤΛΙΙ . ΝΛΙ . . ΔΕΜΗΝ . Λ[- – – – – – –
ΑΔΕΙΜ . Ν . . Υ . καὶ τέκνοις [καὶ ἐνγό-] νοις κα[ὶ] ΑΣΜ . ΝΑ . Λ . ΙΑΙΝΗΜΕΝ οὐδ-
ετέρου ἔχοντος ἐξουσίαν ἐνκη-
δεῦσαί τινα ἤ ἀποδώσει τῶ[ι] [ἱ]ε[ρω]-
τάτῳ φί]σκω[ι] ‚α
vacat ?

Çeviri

Somne- ……Eutykhes …. çocukları, torunları ve … için [yaptırdı], başka hiç kimseye birini buraya gömmek izinli değildir, aksi taktirde en kutsal kasaya 1000 denarii ödeyecektir.

 

Yorum

Str. 1 Şimdiye kadar Σομνη- ile başlayan ya da tamamı Σομνη olan bir isme rastlanmadığı için, burada söz konusu olan isim hakkında bir şey söylenemez.
Str. 2 6 harfin ortası boyunca yukarı doğru giden yarık yüzünden hemen hemen hiçbirşey okunamamıştır.
Str. 3 İlk harf N ya da T olabilir.
Str. 4 Son kısmındaki harfler oldukça tahrip olmuş bir yüzeyde yer almaktadır.
Str. 5 Son kısımdaki harfler oldukça zarar görmüştür. οὐδετέρου doğru bir tamamlama olarak gözükmektedir.
Str. 7/8 τῶν Ε[. . ] | [. . . . . . . .]ΑΣΚΩΝΑ[, Blackman.