Bir Lahit Parçası

Bilgi

Materyal: Kireç taşından lahit.
Buluntu Yeri: Kuzey Nekropolis’te.
Orijinal Lokalizasyonu: Kuzey Nekropolis.
Son Kayıt Yeri: Kuzey Nekropolis’i.
Ölçüler: Lahit uzunluğu: 2,43 m; genişlik (doğuda): 1,23 m; (batıda) 1,27 m; yükseklik: 1,18 m; Tabula ansata: 0,745 m x 0,45 m (dıştan dışa); 0,625 m x 0,33 m (içten içe); harf yüksekliği 0,022-24 m (1. satırda 0,028 m); satır yüksekliği: 0,032 m; satır uzunluğu: yak. 28 harf (1. satırda yak. 26 harf).
Metin: Tek Yüzde/Ön Yüzde/İki Tarafında/Yan Tarafında/Alınlıkta
Tarih: Bilinmiyor.
Kopyalayan: F. Yılmaz
Kopyalama Tarihi:18.09.2014
Edisyon: Blackman 1981, 147, nr. 6 (lev. 72, 2. 4).
BibliografyaYrd. Doç. Dr. Nihal TÜNER ÖNEN tarafından yayına hazırlanmaktadır.

Metin

Ἐλπιδη[φόρ]ος . . E. . . . Ο. . . . ΗΛΗ
ποσι [. . .c.8 Ὀλυμπ]ηνὸς [κα]τεσ[κ]ε[υ]α
σεν [τ]ὸ ἀνγ[εῖο]ν [ – — – – – ] τε [. .5-6 . . ] μηνατι ἑαυτῷ καὶ [ γυναικὶ καὶ τέκνῳ Εὐ] τυχιανῷ ΛΕΛ[ . . .c.5 . .]σ[ – – – – – – – – – Ὀ
λυμπηνῇ καὶ τ[έ]κνοις ἐ[ξ ἀυτῶν μό]νο[ις]·
ἐπὶ τῷ μηδένα ἕ[τερ]ο[ν] ο[ἰξει]ν ἐ[ξ]ο[υ]-
σίαν κηδεῦσαι [τι]ν[α,- – – – – – – – – – – .
ἐά[ν] δέ [τ]ι[ς] εὐ[ρεθείη] τ[ινα] τ[ιθ]ῶν, ἀ-
ποδ[ώ]σει ἱε[ρ]ω[τάτῳ φίσκῳ] . σ [. . . .]σια.

Çeviri

 Falanca oğlu Olympos’lu Elpidephoros bu mezarı κendisi, karısı, oğlu Eutykhianos, …. Olympos’lu falanca kişi ve sadece onlardan olan çocuklar için yaptırdı. Başka hiç kimsenin (bu mezarı) açması ya da başka birini gömmesi izinli değildir. Eğer birisi başka birini koyarken görülürse en kutsal kasaya …. ödeyecektir.

 

Yorum

Str. 1 Ἐλπίδι ΠΟΡΕΣΙ[ . . . 6-7 . . . ]οξ . . . ηλη, Blackman, fakat yeniden yapılan okumada Ἐλπίδι’nin son harfi olan iotanın kesinlikle olmadığı görülmüştür ve ΕΛΠΙΔΙ ΙΟ . .ΟΣ okunmuştur. Burada Ἐλπιδη[φόρ]ος ismi söz konusu olabilir. Ardından da patronomia beklenebilir.
Str. 2 ποσι [. . .c.8 . . . ] ημοσ[..]τεσ . ε . . α Blackman. Burada patronomia’nın devamı ve ardından da ethnikon gelmektedir.
Str. 3 . οανε . κ[- – – – — – – – ], Blackman, fakat burada yapılan okumada epsilon’un gamma olduğu tespit edilmiş ve ΟΑΝΓ. . . Ν okunmuştur.
Str. 4/5 Blackman bu satırı τυχίαν ΩΛΕΛ olarak okumuş ve burası için συν]τυχίαν tamamlamasını önermiştir, fakat burada mezar sahibinin akrabalarının, muhtemelen de çocuklarının ismi geçiyor olmalıdır.
Str. 6 Ὀ]λυμπηνή büyük olasılıkla mezar sahibinin oğlunun karısının ismine aittir. τ[έ]κνοις ε[…yak. 7 hrf.….]νο[..], Blackman. Buradaki τ[έ]κνοις’da da bunların çocukları söz konusu olmalıdır.
Str. 9 ἐδιδε. . σευ [. . . . .]ατ[. . . .] τᾶ πατρίδι ἀ-, Blackman. Fakat yeni yapılan okumada satır sonunda çok açık bir şekilde ΩΝΑ okunmaktadır. ἐά[ν] δέ [τ]ι[σ] εὐ[ρεθείη] τ[ινα] τ[ιθ]ῶν tamamlaması için krş. TAM II/3 612.
Str. 10 ποδ[ώ]σει ε . ΑΑ[. . . . . ]ν . σ [. . . .]σια, Blackman.