Bir Lahit Parçası

Bilgi

Materyal:
Buluntu Yeri: Kalinka bu lahdin buluntu yeri hakkında kesin bir belirlemede bulunmamaktadır ve bu mezar Blackman ve ekibi tarafından da bulunamamıştır.
Orijinal Lokalizasyonu: Bilinmiyor.
Son Kayıt Yeri: Bilinmiyor.
Ölçüler: Kaydedilmemiştir.
Metin: Tek Yüzde/Ön Yüzde/İki Tarafında/Yan Tarafında/Alınlıkta
Tarih: Bilinmiyor.
Kopyalayan:
Kopyalama Tarihi:
Edisyon: CIG 4338; TAM II, 1216.
BibliografyaYrd. Doç. Dr. Nihal TÜNER ÖNEN tarafından yayına hazırlanmaktadır.

Metin

[– – – – – – – – – – – –] κηδευθῆνε δ[ὲ ἐν τῷ ὑπο?]-
σορ<ίῳ> τὰ Ἑκα[…… καὶ?] τὰ Ἀμφ[ι – – – θρεπτά].

Çeviri

 

 

Yorum

Str. 2 σορ[ῷ] τ[ὰ τ]έκνα, CIG. Kalinka buradaki ismi Ἑκάταιος olarak tamamlamıştır,fakat burada Ἑκα- ile başlayan pek çok isim söz konusu olabilir: Ἑκατόδωρος, Ἑκατερός, Ἑκατόμνας, Ἑκάτων etc.1 Olası isimlerden biri olan Ἑκατόδωρος İ.Ö. 167-130 arasından Helenistik bir sikke üzerinde memur ismi olarak belgelenmiştir2. Burada da belki aynı isim söz konusu olabilir.
Str. 3 Ἀμφ- ile başlayan çok sayıda şahıs ismi bulunmaktadır3.

  1. Diğer örnekler için bkz. Pape – Benseler 1884, 337 vdd.
  2. Heipp-Tamer 1993, 124, nr. 332.
  3. Bu isimler için bkz. Pape – Benseler 1884, 77-81.