Bir Athlet İçin Yazılmış Övgü Epigramı

Bilgi

Materyal: Yukarıdan ve aşağıdan profillendirilmiş, kalker taşından kaide. Sağ tarafı denizde bulunduğu süre içinde tuzlu su yüzünden okunamayacak kadar yıpranmış.
Buluntu Yeri: Phaselis’te Güney Hamamı’nda yapılan kazılar sırasında rıhtım duvarında spolien malzeme olarak kullanılmış ve daha sonra denizden çıkartılıp ana cadde kenarına konmuştur.
Orijinal Lokalizasyonu: Bilinmemektedir
Son Kayıt Yeri:  Ana cadde kenarı.
Ölçüler: Yükseklik: 1.55 m; Derinlik: 0.55 m; Genişlik: 0.61 m; Harf Yüksekliği: 0.024 – 0.029 m
Metin: Tek Yüzde/Ön Yüzde/İki Tarafında/Yan Tarafında/Alınlıkta
Tarih: Bilinmiyor.
Kopyalayan: Nihal Tüner Önen
Kopyalama Tarihi: 11.09.2012
Edisyon: Şahin 1999, 45 nr. 9; Merkelbach – Stauber 2002, 76.
BibliografyaYrd. Doç. Dr. Nihal TÜNER ÖNEN tarafından yayına hazırlanmaktadır.

Metin

ἀθλοχάρους ΟС[
κῦδος
καὶ γενόμην С[
ἀλλ᾿ οὐ νῦν κείνων[
ἔστην Γ[
ἀλλὰ πατρὸς[
βιεα Γ[
ἤτοι γὰρ παῖδε[ς] Λ[
ἅμα μισ[
τὸν πατέρα στε[φ
ησεμ[
μάρτυς γοῦν ἐστ[ι
ὄλβον ἀσι[
σημαίνων ἀρετ[ὴν
εἰ δ᾿ἐθέλῃς καὶ γα[
ἀνδρῶν εἰμι πάλης[

Çeviri

 

Yorum

Mısralardaki satır başlangıçlarının nasıl tespit edilebileceği açık değildir. Muhtemelen her satır bir mısraya karşılık gelir. Satırlar muhtemelen pentameter ölçüsündedir ya da heksameter ile pentameter içerirler.
Str.1 ἀθλοχάρους muhtemelen “yarış sever” anlamındaki ἀθλοχάρης’in singularis genetivus casus’udur.