Aurelius Trokondas’ın Lahdi

Bilgi

Materyal:
Buluntu Yeri: Kalinka bu lahdin buluntu yeri hakkında kesin bir belirlemede bulunmamaktadır ve bu mezar Blackman ve ekibi tarafından da bulunamamıştır.
Orijinal Lokalizasyonu:
Son Kayıt Yeri: Bilinmiyor.
Ölçüler: Kaydedilmemiştir.
Metin: Tek Yüzde/Ön Yüzde/İki Tarafında/Yan Tarafında/Alınlıkta
Tarih: İ.S. 3. yy.
Kopyalayan:
Kopyalama Tarihi:
Edisyon: Bérard 1892, 446, nr. 97; IGR III, 765; TAM II, 1211.
BibliografyaYrd. Doç. Dr. Nihal TÜNER ÖNEN tarafından yayına hazırlanmaktadır.

Metin

Αὐρ(ήλιος) Τροκόνδας τὴν
σορὸν ἑαυτῷ· [ἐὰν δέ] τις ἕτε[ρος ἐνταφῇ, ἐκ]-
τείσ<ε>[ι ὁ θάψας τῷ ἱε]-
ρ<ω>τά[τῳ ταμείῳ] φ´.

Çeviri

Aurelius Trokondas bu lahdi kendisi için (yaptırdı): eğer başka birisi gömü yaparsa, gömü yapan kişi kutsal kasaya 500 denarii ödüyecek.

 

Yorum

Str. 2-4 τὴν σορὸν ἑαυτῷ [κατεσκεύασεν. εἰ δὲ]| τις ἕτε[ρος ἐνκηδεύσει],| τείση [τῷ ἱε]-|ροτά[τῳ , Bérard.