Athena Tapınağı’nda Akhilleus’un Kargısı

Paus. III 3. 8.

ὅτι δὲ ἐπὶ τῶν ἡρώων τὰ ὅπλα ὁμοίως χαλκᾶ ἦν πάντα, μαρτυρεῖ μοι καὶ ῾Ομήρου τῶν ἐπῶν <τὰ> ἔς τε ἀξίνην ἔχοντα τὴν Πεισάνδρου καὶ ἐς τοῦ Μηριόνου τὸν ὀιστόν. βεβαιοῖ δὲ καὶ ἄλλως μοι τὸν λόγον ἐν Φασήλιδι ἀνακείμενον ἐν ᾿Αθηνᾶς ἱερῷ τὸ δόρυ ᾿Αχιλλέως καὶ Νικομηδεῦσιν ἐν ᾿Ασκληπιοῦ ναῷ μάχαιρα ὁ Μέμνονος· καὶ τοῦ μὲν ἥ τε αἰχμὴ καὶ ὁ σαυρωτήρ, ἡ μάχαιρα δὲ καὶ διὰ πάσης χαλκοῦ πεποίηται.

Homeros’un Peisandros’un sahip olduğu savaş baltası ve Meriandros’un okuna dair söyledikleri, benim, herosların savaş aletlerinin aynı şekilde tunç aletler olduğu yönündeki düşüncelerime şahitlik yapar. Phaselis’teki Athena tapınağında bulunan Akhilleus’un kargısı ve Nikomedesler’deki Asklepios tapınağında bulunan Memnon’a ait kılıç da benim söylediğimi teyit eder; (burada bahsedilen) mızrak, kargı ucu ve de kılıç tamamen tunçtan yapılmışlardır.