Aristion’un Lahdi

Bilgi

Materyal: Beyaz mermerden bir lahit.
Buluntu Yeri: Nekropolis’te  bulunmuştur.
Orijinal Lokalizasyonu:
Son Kayıt Yeri:
Ölçüler: Lahit uzunluğu profiller hariç 0,62 m, profiller dahil yak. 0,72 m; genişlik belli değil; yükseklik 0,39 m, profiller arası 0,23 m; harf yüksekliği düzensiz, ΟΣΙ 0,28 m; Ω 0,03 m; ΝΤΡ 0,032 m; Υ 0,035 m; Κ 0,045 m’dir. Satır yüksekliği düzensiz 0,044 – 0,045 m. Harf derinliği oldukça az ve satırlar hizalı değil. 1. satırda A sol baştan 0,17 m içeride ve Σ sağ baştan 0,10 m içeridedir. Ama 2. satır 1. satırın altına tam olarak ortalanmış, 3. satırsa soldan sağa doğru oldukça içeride yani Κ sol köşeden 0,03 m içeride Υ ise sağ köşeden 0,11 m içeride yazılmıştır.
Metin: Tek Yüzde/Ön Yüzde/İki Tarafında/Yan Tarafında/Alınlıkta
Tarih: İ.S. 1-3. yy.
Kopyalayan:
Kopyalama Tarihi:
Edisyon: Blackman 1981, 148 vd., nr.8; SEG XXXI, 1303.
BibliografyaYrd. Doç. Dr. Nihal TÜNER ÖNEN tarafından yayına hazırlanmaktadır.

Metin

Ἀριστίωνος
τοῦ
Κανώπου

Çeviri

(Bu) Kanopos oğlu Aristion’un (lahdidir).

 

Yorum

Str. 1 Ἀριστίων, Rhodos, Kos, Girit, Kıbrıs ve diğer adalar ile Yunanistan anakarasında çok yaygın olan bir isimdir1.
Str. 3 Κάνωπος ismine Küçük Asya’da çok fazla rastlanmasa da Yunanistan anakarası2 ve özellikle Mısır’da sevilen bir isimdir3. Phaselis’in Akdeniz’deki konumu ve deniz ticareti için taşıdığı önem göz önüne alındığında kentte böylesi isimlere rastlanması pek de şaşırtıcı değildir. Mısır’ın farklı yerlerinden pek çok Phaselis’li tanınmaktadır, ayrıca Mısır’dan ele geçen sikke hazinelerinde de çok sayıda Phaselis sikkesi ele geçmiştir.

  1. Krş. Fraser – Matthews 2000, I, 65; II, 53; IIIA, 59; III B, 53vd.
  2. Krş. Fraser – Matthews 2000, IIIA, 237.
  3. Preisigke 1922, 165; Foraboschi 1971, 159. Krş. Blackman 1981, 149, dpn. 12.