[….]ares’in Mezar Steli

Bilgi

Materyal: Beyaz mermer.
Buluntu Yeri: Tam olarak kentin neresinde bulunduğu bilinmiyor.
Orijinal Lokalizasyonu:
Son Kayıt Yeri:Antalya Müzesi’nin deposunda durmaktadır.
Ölçüler: yükseklik: 0,30 m; genişlik: 0,033 m; derinlik: 0,095 m; harf yüksekliği: 0,025-0,015 m.
Metin: Tek Yüzde/Ön Yüzde/İki Tarafında/Yan Tarafında/Alınlıkta
Tarih: Geç Klasik-Erken Helenistik Dönem
Kopyalayan:
Kopyalama Tarihi:
Edisyon: Adak – Tüner – Şahin 2006, 16 nr.13
Bibliografya: Adak – Tüner – Şahin 2006, 16 nr.13.

 

 

Metin

[. . . .]άρεος τοῦ
[Δ]αμοκράτεος

Çeviri

(Bu )Damokrates oğlu [. . . .]ares’in (mezar stelidir).

 

Yorum

Str. 1 Genetivus casus’taki [. . . .]άρεος Dor dilektinde verilmiştir ( …. άρης, ους). Buradaki isim için oldukça fazla seçenek vardır; [Παντ]άρεος [Ἐπιχ]άρεος / [Εὐχ]άρεος /[Θεοχ]άρεος gibi.
Str. 2 Δημοκράτης, ους isminin genetiv formu burada Dor diyalektinde verilmiştir ([Δ]αμοκράτης, εος ). Dor diyalektinde görülen bu isim özellikle adalarda çok sevilen bir isimdir1.

 

 

  1. Krş. Fraser – Matthews 2000, I, 116; II, 99; IIIA, 111; IIIB, 100.