Apollon Iatros’a Adak

Bilgi

Materyal: Nitelikli Kireçtaşı.
Buluntu Yeri: Tiyatronun yaklaşık 100 metre kadar kuzeydoğusundan, yapı taşları arasında.
Orijinal Lokalizasyonu: Bilinmiyor
Ölçüler:
 Yükseklik: 0,30 m; genişlik: 0,36 m; derinlik: 0,24 m; harf yüksekliği: 0,018-0,020 m.
Metin: Tek Yüzde/Ön Yüzde/İki Tarafında/Yan Tarafında/Alınlıkta
Tarih: İ.Ö. 4. yüzyıl.
KopyalayanNihal Tüner ÖnenEmine Bilgiç
Kopyalama Tarihi: 18.09.2014
Edisyon: Adak – Tüner – Şahin 2006, 4 vd. nr. 2.
Bibliografya: Adak – Tüner – Şahin 2006, 4 vd. nr. 2.

Metin

[…]γένης
[Κλ]εόμβροτος
Κλέανδρος
παῖδες Κόπριος
Ἀπόλλωνι Ἰατρῶι.

Çeviri

Kopris’in oğulları […]genes, [Kl]eombrotos ve Kleandos,(bunu)Apollon Iatros’a (adadılar).

Yorum

Str. 1: Burada Διογένης, Ἐπιγένης, Θεογένης isimlerinin bulunması mümkündür.
Str. 2: Κλεόμβροτος ismi Anadolu’da çok fazla karşılaşılan bir isim değildir1. Phaselis’te bu ismi taşıyan ve Helenistik Dönem sikkelerinden tanınan başka biri daha vardır2.
Str. 3: Κλέανδρος, Anadolu’da daha çok Karia ve Ionia bölgelerinde karşımıza çıkan bir isimdir3. Bu ismin Yunanistan ve adalardaki kullanımı da oldukça yoğundur4.
Str. 4: Adamayı yapan kişilerin babalarının ismi Kopris’tir. Bu isim nadiren kullanılan bir isimdir5.

  1. Krş. Rehm  1958, nr. 436; TAM IV nr. 138; Anderson – Cumont – Grégoire 1910, nr. 103. Bu ismin Yunanistan ve adalardaki kullanımı için bkz. Fraser – Matthews 1987, 261; 1994, 265; 1997, 247; 2000, 236.
  2.  Heipp-Tamer 1993, 124, nr. 95-96.
  3. Krş. J. Robert – L. Robert 1983, nr. 6, 36; I. v. Iasos, nr. 40, 42, 54, 59, …etc; I. v. Priene, nr. 50, 73; I. v. Smyrna, nr. 643; I. v. Ephesos, nr. 235, 941..etc.
  4. Krş. Fraser – Matthews 1987, 257; 1994 262; 1997 243; 2000 231 vd.
  5. Krş. SEG II, 721 (Sparta): Κόπρις; IG XII,9 157 (Euboia): Κόπρις; Apophthegmata patrum 252. 40 (MPG 65): Εἶπεν ὁ ἀββᾶς Κόπρις κτλ.