Alkibiades Donanmasıyla Phaselis’e gelir (İ.Ö. 411)

Thuk. VIII. 88

᾿Αλκιβιάδης δὲ ἐπειδὴ καὶ τὸν Τισσαφέρνην ᾔσθετο παριόντα ἐπὶ τῆς ᾿Ασπένδου, ἔπλει καὶ αὐτὸς λαβὼν τρεῖς καὶ δέκα ναῦς, ὑποσχόμενος τοῖς ἐν τῇ Σάμῳ ἀσφαλῆ καὶ μεγάλην χάριν (ἢ γὰρ αὐτὸς ἄξειν ᾿Αθηναίοις τὰς Φοινίσσας ναῦς ἢ Πελοποννησίοις γε κωλύσειν ἐλθεῖν), εἰδώς, ὡς εἰκός, ἐκ πλέονος τὴν Τισσαφέρνους γνώμην ὅτι οὐκ ἄξειν ἔμελλε, καὶ βουλόμενος αὐτὸν τοῖς Πελοποννησίοις ἐς τὴν ἑαυτοῦ καὶ ᾿Αθηναίων φιλίαν ὡς μάλιστα διαβάλλειν, ὅπως μᾶλλον δι’ αὐτὸ σφίσιν ἀναγκάζοιτο προσχωρεῖν. καὶ ὁ μὲν ἄρας εὐθὺ τῆς Φασήλιδος καὶ Καύνου ἄνω τὸν πλοῦν ἐποιεῖτο.

Alkibiades Tissaphernes’in Aspendos önlerine geldiğini öğrenir öğrenmez, Samos’takilere güvenilir ve büyük bir hizmet için ant içerek, yanına 13 gemi alıp yola çıktı; (O Phoinike gemilerini Atina’ya sevk edecek ya da hiç olmazsa bunların Peloponnesos’lulara gitmesine engel olacaktı). Kuşkusuz o Tissapharnes’in harekete geçmeye niyetli olmadığı yönündeki tasarısını önceden sezmişti ve kendisinin ve Atinalılar’ın iyiliği adına, bu sayede onları çekilmeye zorlamak için onun Peloponnesos’lularla arasını iyice açmak istiyordu. Ve yelken açıp Phaselis ve Kaunos üzerinden donanmayı direkt yukarıya doğru yöneltti.

Thuk. VIII. 99

Κατέπλευσε δὲ ὑπὸ τοὺς αὐτοὺς χρόνους τούτους καὶ ὁ ᾿Αλκιβιάδης ταῖς τρισὶ καὶ δέκα ναυσὶν ἀπὸ τῆς Καύνου καὶ Φασήλιδος ἐς τὴν Σάμον, ἀγγέλλων ὅτι τάς τε Φοινίσσας ναῦς ἀποστρέψειε Πελοποννησίοις ὥστε μὴ ἐλθεῖν καὶ τὸν Τισσαφέρνην ὅτι φίλον πεποιήκοι μᾶλλον ᾿Αθηναίοις ἢ πρότερον. καὶ πληρώσας ναῦς ἐννέα πρὸς αἷς εἶχεν ῾Αλικαρνασσέας τε πολλὰ χρήματα ἐξέπραξε καὶ Κῶν ἐτείχισεν. ταῦτα δὲ πράξας καὶ ἄρχοντα ἐν τῇ Κῷ καταστήσας πρὸς τὸ μετόπωρον ἤδη ἐς τὴν Σάμον κατέπλευσεν.

Alkibiades Phoinike gemilerinin Peloponnesos’lulara ulaşamayacak şekilde geri döndüklerini ve Tissaphernes’in Atinalılar’a karşı öncekinden daha dostane olduğunu bildirerek, 13 gemiyle Kaunos ve Phaselis’ten Samos’a geri geldi. Elindekilerin dışında 9 gemi daha donatıp ele aldı, Halikarnassos’lulara ağır bir vergi yükledi ve Kos’u tahkim etti, Bütün bunları yaptıktan sonra Kos’ta arkhonu tayin etti ve sonbahara doğru tekrar Samos’a döndü.