Akalissos’luların İmparator Hadrianus’a İthafı

Bilgi

Materyal: Kireçtaşı.
Buluntu Yeri: Kalinka bu yazıtın yerini agora’nın doğu girişinin yakını olarak belirtmiştir, oysa kentte yapılan çalışmalarda bu yazıtın ana caddenin iki basamakla yükselen orta kısmında 1193 nolu yazıtın bulunduğu basamakların yanında durduğu tespit edilmiştir1.
Orijinal Lokalizasyonu: Bilinmiyor / in-situ
Son Kayıt Yeri: Güney limanında.
Ölçüler: Yükseklik: 1,32 m; genişlik: 0,49 m; derinlik: 0,405 m; harf yüksekliği: 0,035 m.
Metin: Tek Yüzde/Ön Yüzde/İki Tarafında/Yan Tarafında/Alınlıkta
Tarih: İ.S. 129 sonrası.
Kopyalayan: Nihal TÜNER ÖNEN
Kopyalama Tarihi: 11.09.2012
Edisyon: Beaufort 1818, 63; Walpole 1820, 553; CIG 4336; Dürr 1881, 120, nr. 123; Gardner 1885, 343; Bérard 1892, 442; IGR III 756; Weber 1907, 225 vd; van Buren 1908, 185 vd., nr. 11; Benndorf- Niemann 1884, 117, dpn. 3; TAM II 1192.
BibliografyaYrd. Doç. Dr. Nihal TÜNER ÖNEN tarafından yayına hazırlanmaktadır.

Metin

Αὐτοκράτορι
Καίσαρι Τραιανῷ
Ἁδριανῷ Σεβα[στῷ],
πατρὶ πατρίδος̣,
Ὀλυμπίῳ, σωτῆ[ρι] τοῦ κόσμου, ὑπ[ὲρ] τῆς ἐπιβάσεως
αὐτοῦ Ἀκαλισέω[ν] ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμ[ος].

Çeviri

Akalissos’luların boule ve demos’u, gelişinden dolayı vatanın babası, evrenin kurtarıcısı İmparator Caesar Traianus Hadrianus Augustus Olympios’a (adadı).

 

Yorum

Str. 8 ΑΚΜΙΣΕΩ, CIG; ΑΚΑΛΙΣΕΩ, Gardner; Ἀκ[αλ]ισέων, Bérard; Ἀκαλισέω[ν], van Buren ve Kalinka. Burada Akalissos’luların İmparator Hadrianus’a yaptıkları adak söz konusudur. Böylesi küçük bir kentin imparatora olan bağlılığını bu şekilde açıklaması mutlaka bir amaca yönelik olmalıdır. Olympios unvanından dolayı bu yazıtın İ.S. 129 yılından sonraya ait olması gerekir, öyleyse bu yazıt Hadrianus’un ikinci doğu seferi için yazılmıştır. Böylesi ithafların komşu kentler Korydalla2, Perge3 ve Pednelissos’ta4 da Olympios unvanını içeren yazıtlarla yapılmış olması, Alexandreia’dan (İ.S. 131) Atina’ya (İ.S. 132) geçecek olan imparatorun yolu üzerindeki Küçük Asya kentlerine uğradığı yönünde somut bir veri olarak anlaşılabilir5.

  1. Blackman, Inscriptions, s. 140.
  2. TAM II 1193, burada Nr. 13.
  3. Perge’den Olympios unvanını içeren 4 yazıt bilinmektedir, Şahin 1999, 149 vdd., nr. 112.
  4. Pednelissos’lular da Korydalla ve Akalissos’lular gibi adak heykellerini Hadrianus’un ziyaret edeceği komşu kentlerine dikmişlerdir; krş. Şahin, 1999, 147 nr. 111.
  5. Halfmann 1986, 194, 205.