Khamasorion

a) Materyal

Envanter No: 3KB.94-95-96
Türü
: Khamasorion
Kapak Formu: Düz Damlı
Malzeme: Kireçtaşı
Durumu: Korunmuş
Dönem: Roma Dönemi
Tanım: Kuzeybatı nekropolis alanında 3KB.87 no’lu kaya mezarın yaklaşık 80 m batısında, doğu batı doğrultusunda konumlandırılmıştır. Mezarlar düzlenen zeminin güneyinde 1.12 m içerde ve arkalığın 0.20 m önünde başlamakta­dır. Güneyden kuzeye doğru numaralandırılmış olan mezarların ilk ikisi 0.40 m genişliğinde üçüncü mezar 0.43 m genişliğindedir. Bu sıralamaya göre ilk mezarın derinliği 0.45 m olarak ölçülebilmiştir diğer iki mezar dolgu nedeniyle derinlik ölçüleri alınamamaktadır. İlk iki mezarı ayıran duvar kalınlığı 0.12 m, ikinci ve üçüncü mezar arasındaki duvar kalınlığı 0.19 m’dir. Kapaklar in situ  yerlerinde bulunduğu için mezarların uzunluk ölçüleri tespit edilememektedir.İlk iki mezar 2.25 m boy, 1.03 m en ve 0.40 m yük. ölçülerine sahip düz damlı tek kapak ile örtülmektedir. Bu ortak kapak mezarların üzerinden 0.30 m öne doğru kaymış ve hafif güneye doğru kay(dırıl)mış vaziyettedir. Üçüncü mezarın kapağı ayrıdır ve boy 2.03 m, en. 0.55 m ve yük. 0.36 m ölçülerinde düz damlı formdadır. Mezarın üzerinden 0.11 m batıya doğru hareket etmiş durumdadır. Söz konusu mezarlar Phaselis nekropolislerinde tekil örnek olarak bulunmaktadır. Kayaya oyulmuş arkalık kısmı mezara anıtsal bir görünüm vermektedir.

b) Lokasyon

Orijinal Lokalizasyonu: in-situ / incertus
Son Kayıt Yeri
: Kuzeybatı Nekropolis
Kaydeden: Betül Gürel
Kayıt Tarihi: 26.03.2016
Koordinatlar: ITRF96: 548215.434044522.84 WGS84: 36,5303104 /30,5383797
Konumlandırma Hassasiyeti: +/- 6 cm