Lahit

a) Materyal

Envanter No: 3KB-76
Türü
: Lahit
Kapak Formu: Düz Damlı
Malzeme: Kireçtaşı
Durumu: Kırık
Dönem: Roma Dönemi.
Kapak:
Boy: 2.10 m En: 0.83 m Yük.: 0.34 m
Tanım: Modern yolun lagün tarafında 3KB. 75 no’lu mezarın 2 m doğusunda kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanmaktadır. Kapak yüzeyden görülebildiği kadarıyla üç parça halinde kırık ve tahrip olmuştur. Üzerindeki  toprak tabakası nedeniyle tanımlama verileri sınırlı kalmaktadır.

b) Lokasyon

Orijinal Lokalizasyonu: in-situ / incertus
Son Kayıt Yeri
: Kuzeybatı Nekropolis
Tarih: Roma Dönemi
Kaydeden: Betül Gürel
Kayıt Tarihi: 26.03.2016
ITRF96: 549061.25 / 4044186.18
WGS84: 36,5272337 / 30,5478024
Konumlandırma Hassasiyeti: +/- 2 cm