Lahit

a) Materyal

Envanter No: 3KB-75
Türü
: Lahit
Kapak Formu: Düz Damlı
Malzeme: Kireçtaşı
Durumu: Kırık
Dönem: Roma Dönemi.
Kapak:
Boy: 2.10 m En: 0.83 m Yük.: 0.34 m
Tanım: Kuzeybatı nekropolis alanında modern yolun lagün tarafında 3KB. 71 no’lu anıtsal mezarın 48 m doğusunda, kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanmaktadır. Kapağın kuzey uzun yüzünde tekneye dair kırık birkaç parça görülebilmektedir. Kapak ise kırık ve iki parça halindedir. Eğimli arazide büyük oranda toprak altında kalmıştır.

b) Lokasyon

Orijinal Lokalizasyonu: in-situ / incertus
Son Kayıt Yeri
: Kuzeybatı Nekropolis
Tarih: Roma Dönemi
Kaydeden: Betül Gürel
Kayıt Tarihi: 30.03.2016
ITRF96: 549059.63 / 4044187.31
WGS84: 36,5272440 / 30,5477844
Konumlandırma Hassasiyeti: +/- 2 cm