Lahit K.

a) Materyal

Envanter No: 3KB-74
Türü
: Lahit
Kapak Formu: Düz Damlı
Malzeme: Kireçtaşı
Durumu: Kırık
Dönem: Roma Dönemi.
Kapak:
Boy: 1.80 m En: 0.84 m Yük.: 0.28 m
Tanım: Modern yolun lagün tarafında 3KB. 71 no’lu anıtsal mezarın 20 m doğusunda, kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu bulunan lahit kapağı. Kapak kırık iki parça halindedir, tahribat çok fazladır ve mevcut parçalarda da kırık ve eksik kısımlar bulunmaktadır. Tekneye dair herhangi bir kalıntı etrafta görülememektedir.

b) Lokasyon

Orijinal Lokalizasyonu: in-situ / incertus
Son Kayıt Yeri
: Kuzeybatı Nekropolis
Tarih: Roma Dönemi
Kaydeden: Betül Gürel
Kayıt Tarihi: 13.03.2016
ITRF96: 549035.76 / 4044202.68
WGS84: 36,5273837 / 30,5475189
Konumlandırma Hassasiyeti: +/- 2 cm