Lahit

a) Materyal

Envanter No: 3KB-73
Türü
: Lahit
Kapak Formu: Bilinmiyor
Malzeme: Kireçtaşı
Durumu: Kırık
Dönem: Roma Dönemi.
Kapak:
Boy: 1.70 m En: 0.85 m Yük.: 0.25 m
Tanım: Modern yolun lagün tarafında 3KB. 71 no’lu anıtsal mezarın 11 m doğusunda ve 3KB. 72 no’lu mezarın hemen yanında, kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanmaktadır. Tekne bir yüze ait 0.50 m uzunluğunda kırık bir parça halinde mevcuttur. Kapak iki parça halindedir fakat büyük oranda kırılmış ve tahrip olmuştur.

b) Lokasyon

Orijinal Lokalizasyonu: in-situ / incertus
Son Kayıt Yeri
: Kuzeybatı Nekropolis
Tarih: Roma Dönemi
Kaydeden: Bet0ül Gürel
Kayıt Tarihi: 26.03.2016
ITRF96: 549030.21 / 4044206.39
WGS84: 36,5274174 / 30,5474571
Konumlandırma Hassasiyeti: +/- 2 cm