Anıtsal Oda Mezar

a) Materyal

Envanter No: 3KB-71
Türü
: Lahit
Kapak Formu: Bilinmiyor
Malzeme: Moloz taş örgülü ve sıvalı
Durumu: Yapnın yarıya yakını tahrip olmuş
Dönem: Roma Dönemi.
Tekne:
Boy: 2.53 m En: 0.83 m Yük.: 0.57 m Der.: 0.52 m Kal.: 1.18
Kapak:
Boy: 2.53 m En: 0.80 m Yük.: 0.39 m
Tanım: Nekropolis alanını bölerek sahile ulaşan modern yolun 18 m batısında yer almaktadır. Doğu ve güney duvarları kısmen korunmuş diğer duvarlar zemin düzeyine kadar tahrip olmuştur. Kapı tespit edilememektedir ancak lagüne bakan batı yönde olduğu düşünülmektedir. Yapı doğu-batı yönünde 9.534.m, kuzey-güney yönünde ise 7.435 m uzunluğundadır. Duvar kalınlıkları değişkenlik gösterir ve güney duvar 0.92 m, doğu duvar 0.62 m’dir. Duvarlar arasındaki bu fark güney-kuzey duvarların tonoz taşıyıcı işlevi üstlendiğini göstermektedir. Mezarın içindeki platform bloklarından itibaren doğu duvarın korunmuş yüksekliği 4.10 m, güney duvarın yüksekliği 3.10 m’dir. Duvarlar küçük moloz taşlardan bol harçlı bir örgüye sahiptir. Güney duvarın iç ve dış yüzlerinde sıva kalıntıları görülmektedir.

b) Lokasyon

Orijinal Lokalizasyonu: in-situ / incertus
Son Kayıt Yeri
: Kuzeybatı Nekropolis
Tarih: Roma Dönemi
Kaydeden: Betül Gürel
Kayıt Tarihi: 13.03.2016
ITRF96: 549013.71 / 4044213.94
WGS84: 36,5274863 / 30,5472734
Konumlandırma Hassasiyeti: +/- 2 cm