Lahit

a) Materyal

Envanter No: 3KB-70
Türü
: Lahit
Kapak Formu: Bilinmiyor
Malzeme: Kireçtaşı
Durumu: Kırık
Dönem: Roma Dönemi.
Tanım: Modern yolun lagün tarafında 3KB. 71 no’lu anıt mezarın 7 m kuzeyindedir. Kuzeydoğu-güneybatı doğrultuludur.   Kuzey­doğudaki dar yüze yakın noktada teknenin içinden büyümüş olan çam ağacı tekneyi büyük oranda tahrip etmiştir. Aynı zamanda bitki örtüsü ve çalılıkların mezarın görülmesine engel olması nedeniyle ölçüler alınamamaktadır. Kapağa dair herhangi bir iz etrafta görülememektedir. Teknenin bir buçuk metre doğusunda kuzeydoğu-güeybatı istikametinde yaklaşık 6 m devam eden su kanalı olabilecek bir örgü sistemi bulunmaktadır.

b) Lokasyon

Orijinal Lokalizasyonu: in-situ / incertus
Son Kayıt Yeri
: Kuzeybatı Nekropolis
Tarih: Roma Dönemi
Kaydeden: Betül Gürel
Kayıt Tarihi: 26.03.2016
ITRF96: 549014.39 / 4044226.38
WGS84: 36,5275984/ 30,5472818
Konumlandırma Hassasiyeti: +/- 2 cm