Lahit

a) Materyal

Envanter No: 3KB-68
Türü
: Lahit
Kapak Formu: Bilinmiyor
Malzeme: Kireçtaşı
Durumu: Tekne ve kapakta kırıklar mevcut
Dönem: Roma Dönemi.
Tekne:
En: 0.78 m Yük.: 0.60 m
Tanım: Modern yolun lagün tarafında, 3KB. 71 no’lu anıt mezarın 9 m kuzeyinde, kuzey-güney doğrultusunda uzanmakta olan lahit teknesi. Oldukça tahrip olmuştur, teknenin içi toprak ve taş dolgu ile kaplanmıştır. Kalıntılar güney yönde bir dar yüze ait olan parçadan ibarettir bu nedenle veriler oldukça sınırlıdır.

b) Lokasyon

Orijinal Lokalizasyonu: in-situ / incertus
Son Kayıt Yeri
: Kuzeybatı Nekropolis
Tarih: Roma Dönemi
Kaydeden: Betül Gürel
Kayıt Tarihi: 13.03.2016
ITRF96: 549010.61 / 4044228.13
WGS84: 36,5276143 / 30,5472397
Konumlandırma Hassasiyeti: +/- 2 cm