Lahit

a) Materyal

Envanter No: 3KB-67
Türü
: Lahit
Kapak Formu: Bilinmiyor
Malzeme: Kireçtaşı
Durumu: Tekne ve kapakta kırıklar mevcut
Dönem: Roma Dönemi.
Tanım: Modern yolun lagün tarafında 3KB. 71 no’lu anıt mezarın 12 m kuzeyinde yer almaktadır. Tekne yalnızca uzun yüze ait olan 1.10 m uzunluğundaki bir parça halinde tespit edilebilmiştir. Etrafına yayılmış olan iki büyük parça teknenin kapağına ait olabilir. Yoğun tahribat nedeniyle veriler oldukça sınırlıdır.

b) Lokasyon

Orijinal Lokalizasyonu: in-situ / incertus
Son Kayıt Yeri
: Kuzeybatı Nekropolis
Tarih: Roma Dönemi
Kaydeden: Betül Gürel
Kayıt Tarihi: 26.03.2016
ITRF96: 549012.66 / 4044230.70
WGS84: 36,5276374 / 30,5472627
Konumlandırma Hassasiyeti: +/- 2 cm