Lahit K.

a) Materyal

Envanter No: 3KB-66
Türü
: Lahit
Kapak Formu: Düz Damlı
Malzeme: Kireçtaşı
Durumu: Çok parça halinde kırık
Dönem: Roma Dönemi.
Kapak:
En: 0.83 m Yük.: 0.52 m
Tanım: Modern yolun lagün tarafında 3KB. 71 no’lu anıtsal mezarın 14 metre kuzeybatı­sında yer almaktadır. Kapak 2015 araştırma sezonu sırasında tespit edildiğinde 2 parça halindeyken tahribata uğramış ve parça­lanmıştır.  Kapağın yanında ve etrafta tekneye kalıntısı görülememektedir.

b) Lokasyon

Orijinal Lokalizasyonu: in-situ / incertus
Son Kayıt Yeri
: Kuzeybatı Nekropolis
Tarih: Roma Dönemi
Kaydeden: Betül Gürel
Kayıt Tarihi: 26.03.2016
ITRF96: 549011.13 / 4044232.86
WGS84: 36,5276569 / 30,5472458
Konumlandırma Hassasiyeti: +/- 2 cm