Lahit

a) Materyal

Envanter No: 3KB-65
Türü
: Lahit
Kapak Formu: Düz Damlı
Malzeme: Kireçtaşı
Durumu: Tekne ve kapakta kırıklar mevcut
Dönem: Roma Dönemi.
Tekne:
Boy: 2.53 m En: 0.83 m Yük.: 0.57 m Der.: 0.52 m Kal.: 1.18
Kapak:
Boy: 2.53 m En: 0.80 m Yük.: 0.39 m
Tanım: Modern yolun lagün tarafında 3 KB. 71 no’lu anıtsal mezarın 12 m kuzeybatısında yer almaktadır. Tekne ve kapak yolun hemen yanında ve paralelinde uzanmaktadır. Tekne güneybatı doğrultusunda uzanan bir uzun yüzde korunmuş diğer üç yüz tahrip olmuştur. Teknenin içi kendi kırık parçalarıyla yarıya kadar dolmuş vaziyettedir. Kapak yerinden kaymış ve lahdin sağlam kalan uzun yüzüne dayanarak yan yatmış haldedir. Kapağın dar yüzlerinde küçük kırık ve eksik bölümler bulunmaktadır.

b) Lokasyon

Orijinal Lokalizasyonu: in-situ / incertus
Son Kayıt Yeri
: Kuzeybatı Nekropolis
Tarih: Roma Dönemi
Kaydeden: Betül Gürel
Kayıt Tarihi: 26.03.2016
ITRF96: 549009.51 / 4044231.83
WGS84: 36,5276477/ 30,5472276
Konumlandırma Hassasiyeti: +/- 2 cm