Lahit

a) Materyal

Envanter No: 3KB-64
Türü
: Lahit
Kapak Formu: Düz Damlı
Malzeme: Kireçtaşı
Durumu: Kırık
Dönem: Roma Dönemi.
Kapak:
Boy: 2.35 m En: 0.88 m Yük.: 0.34 m
Tanım: Modern yolun lagün tarafında 3KB. 71 no’lu anıtsal mezarın 10 m kuzeybatısında, kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda bulunan tekne ve kapak. Tekne büyük oranda tahrip olmuştur ve yalnızca dar yüze ait kırık bir parça halinde bulunmaktadır. Kapak teknenin hemen yanında, ortasından kırık iki parça halinde bulunmaktadır. Bir köşesinden kırık ve eksiktir.

b) Lokasyon

Orijinal Lokalizasyonu: in-situ / incertus
Son Kayıt Yeri
: Kuzeybatı Nekropolis
Tarih: Roma Dönemi
Kaydeden: Betül Gürel
Kayıt Tarihi: 26.03.2016
ITRF96: 549008.36 / 4044229.58
WGS84: 36,5276275 / 30,5472147
Konumlandırma Hassasiyeti: +/- 2 cm