Lahit K.

a) Materyal

Envanter No: 3KB-63
Türü
: Lahit
Kapak Formu: Düz Damlı
Malzeme: Kireçtaşı
Durumu: Kırık
Dönem: Roma Dönemi.
Kapak:
Boy: 2.55 m En: 0.97 m Yük.: 0.36 m
Tanım: Modern yolun lagün tarafında, 3KB. 71 no’lu anıt mezarın 11 m kuzeybatısında kuzey-güney doğrultusunda bulunan lahit kapağı. Kırık ve üç parça halindedir. Parçalardan biri kapağın 1 m güneyinde bulunmaktadır. Kapağın altında yoğun taş dolgu görülmektedir fakat bu kalıntıların tekneye ait olup olmadığı tespit edilememektedir.

b) Lokasyon

Orijinal Lokalizasyonu: in-situ / incertus
Son Kayıt Yeri
: Kuzeybatı Nekropolis
Tarih: Roma Dönemi
Kaydeden: Betül Gürel
Kayıt Tarihi: 26.03.2016
ITRF96: 549007.31 / 4044231.55
WGS84: 36,5276453 / 30,5472031
Konumlandırma Hassasiyeti: +/- 2 cm