Lahit

a) Materyal

Envanter No: 3KB-62
Türü
: Lahit
Kapak Formu: Bilinmiyor
Malzeme: Kireçtaşı
Durumu: Kırık
Dönem: Roma Dönemi.
Tekne:
Boy: 2.15 m En: 0.86 m Der.: 0.30 m
Tanım: Modern yolun lagün tarafında ve 3KB. 71 no’lu anıtsal mezarın 13 metre kuzeybatısında yer alan lahit teknesi. Kuzey-güney doğrultuludur. Tekne derinliği alınamayacak şekilde tüm kenarlarından kırıktır ve eksiktir. Teknenin kuzey köşesinde yer alan kırık parçalardan oluşan yığın kapağın parçaları olmalıdır.

b) Lokasyon

Orijinal Lokalizasyonu: in-situ / incertus
Son Kayıt Yeri
: Kuzeybatı Nekropolis
Tarih: Roma Dönemi
Kaydeden: Betül Gürel
Kayıt Tarihi: 26.03.2016
ITRF96: 549004.81 / 4044230.64
WGS84: 36,5276373 / 30,5471751
Konumlandırma Hassasiyeti: +/- 2 cm