Lahit

a) Materyal

Envanter No: 3KB-61
Türü
: Lahit
Kapak Formu: Akroterli Beşik Çatı
Malzeme: İri gözenekli mermer
Durumu: Tekne ve kapakta yer yer kırıklar mevcut
Dönem: Roma Dönemi.
Tekne:
Boy: 2.45 m En: 1.22 m Yük.: 0.28 Kal.: 0.15
Kapak:
Boy: 2.50 m En: 1.32 m Kal.: 0.24 m
Tanım: Modern yolun lagün tarafında 71 no’lu anıtsal mezar yapısının 15 m kuzeybatısında yer alan tekne ve kapak. Kente giriş gişesinden sonra modern yolun kenarında yer alan üçüncü yoğun gömü alanında bulunmaktadır. Tekne kuzey-güney doğrultuludur ve tüm kenarlardan tekne derinliği alınamayacak şekilde kırıktır. Tekne zemininde, dar yüzünde bir iç köşesinden diğer iç köşeye kadar uzanan, yüksekliği 0.05 m ve genişliği 0.37 m tekne içine doğru hafif eğimlenerek devam eden yastık vardır. Tekne kuzey dar yüzden kırık ve eksiktir güney dar yüzde dış cephede üçgen formlu bir kabartma görülmekte fakat tahribattan dolayı tanımlana­mamaktadır. Çevrede lahde ait kırık parçalar bulunmaktadır. Kapak, teknenin kuzeyinde, kuzeydoğu-güneybatı doğrultususunda ters dönmüş haldedir. Kapağın üst kısmı toprağa saplanmış olduğu için formu tam tespit edilemese de kenarlardan görülen eğim nedeniyle beşik çatılı olduğu anlaşılmaktadır. Yüzeyden görülebilen iki köşede 0.48 m genişliğinde kaba traşlanmış akroterler bulunmaktadır.

b) Lokasyon

Orijinal Lokalizasyonu: in-situ / incertus
Son Kayıt Yeri
: Kuzeybatı Nekropolis
Tarih: Roma Dönemi
Kaydeden: Betül Gürel
Kayıt Tarihi: 13.03.2016
ITRF96: 549003.00 / 4044233.80
WGS84: 36,5276658 / 30,5471551
Konumlandırma Hassasiyeti: +/- 2 cm