Lahit

a) Materyal

Envanter No: 3KB-6
Türü
: Lahit
Kapak Formu: Düz Damlı
Malzeme: Kireçtaşı
Durumu: Tekne bilinmiyor, kapak kırık halde..
Dönem: Roma Dönemi.
Kapak:
Boy: 1.70 m. En: 0.76 m. Yük.: 0.24 m.
Tanım: Kuzeybatı nekropolis alanında bulunan ve 5 no’lu mezara paralel uzanan lahit ve kapağı. Lahdin içi kapağa ait kırık parçalarla dolu gövde ise tamamen toprak tabakası altındadır. Lahdin varlığı üzerinde bulunan kırık kapak parçaları arasındaki boşluktan bakıldığında görülebilmektedir. Kapak iki parçaya bölünmüş halde teknenin üzerindedir. Mezar genel itibarıyla tahrip olmuştur.

b) Lokasyon

Orijinal Lokalizasyonu: in-situ / incertus
Son Kayıt Yeri
: Kuzeybatı Nekropolis
Tarih: Roma Dönemi
Kaydeden: Betül Gürel
Kayıt Tarihi: 22.02.2016
ITRF96: 548763.37 / 4044374.16
WGS84: 36,5289429 / 30,5444884
Konumlandırma Hassasiyeti: +/- 2 cm