Ostothek T.

a) Materyal

Envanter No: 3KB-59
Türü
: Ostothek
Kapak Formu: Bilinmiyor
Malzeme: Kireçtaşı
Durumu: Ağız kısmından kırık
Dönem: Roma Dönemi.
Tekne:
Boy: 0.72 m En: 0.52 m Der.: 0.30 m Kal.: 0.09 Çap: 0.34
Tanım: Modern yolun lagün tarafında 3KB. 58 no’lu mezarın 4 m güneydoğusunda bulunan ostothek teknesi. In situ konumundan ayrılmış, toprak zemin üzerinde yan yatmış vaziyettedir. Teknenin ağız kısmı bir köşesinden kırık ve eksiktir. Gömü oyuğunun dibe doğru hafifçe daralan yuvarlatılmış formu ve zeminin düz bırakılmış olduğu görülebilmektedir. Tekne yüzeyi doğa koşulları nedeniyle aşınmış ve taş üzerinde teknenin hareket etmesi halinde parçalanmasına neden olabilecek çatlaklar oluşmuştur. Tekne civarında kapağa ait bir kalıntı bulunamamıştır..

b) Lokasyon

Orijinal Lokalizasyonu: in-situ / incertus
Son Kayıt Yeri
: Kuzeybatı Nekropolis
Tarih: Roma Dönemi
Kaydeden: Betül Gürel
Kayıt Tarihi: 13.03.2016
ITRF96: 548931.65 / 4044260.60
WGS84: 36,5279110 / 30,5463601
Konumlandırma Hassasiyeti: +/- 2 cm