Lahit

a) Materyal

Envanter No: 3KB-58
Türü
: Lahit
Kapak Formu: Düz Damlı
Malzeme: Kireçtaşı
Durumu: Tekne kırık kapak tüme yakın
Dönem: Roma Dönemi.
Kapak:
Boy: 2.42 m En: 0.88 m Yük.: 0.23 m
Tanım: Modern yolun lagün tarafında ve yolun hemen kıyısında yer almaktadır. 3KB. 56 ve 3KB. 57 no’lu mezarların yanında kuzey-güney doğrultusunda uzanmaktadır. Tekne tamamen parçalanmış halde olduğundan tespiti yapılamamaktadır. Kapak tekne üzerinden bir miktar kaymış, kuzeyden güneye doğru azalan arazi eğimine uygun şekilde bir yüzü toprak tabakasının altında kalmış halde bulunmaktadır. Kapakta küçük kırıklar mevcut fakat tüme yakın oranda korunmuştur.

b) Lokasyon

Orijinal Lokalizasyonu: in-situ / incertus
Son Kayıt Yeri
: Kuzeybatı Nekropolis
Tarih: Roma Dönemi
Kaydeden: Betül Gürel
Kayıt Tarihi: 13.03.2016
ITRF96: 548928.91 / 4044264.62
WGS84: 36,5279473 / 30,5463298
Konumlandırma Hassasiyeti: +/- 2 cm