Lahit

a) Materyal

Envanter No: 3KB-57
Türü
: Lahit
Kapak Formu: Düz Damlı
Malzeme: Kireçtaşı
Durumu: Lahit tüme yakın, kapak kırık.
Dönem: Roma Dönemi.
Tekne:
Boy: 2.30 m En: 0.82 m Kal.: 0.16
Kapak:
Boy: 2.32 m En: 0.82 m Yük.: 0.33 m
Tanım: Modern yolun lagün tarafında 3KB. 56 no’lu mezarın hemen yanında ve paralelinde uzanmaktadır. Kuzeyden güneye doğru azalan toprak tabakası teknenin bir dar yüzünü ağız kısmına kadar kaplamıştır. Teknenin doğu uzun yüzünde kırık ve eksik bir bölüm vardır. Tekne ve kapak dış yüzeyi yoğun liken örtüsüyle kaplanmıştır. Kapak kırık üç parça halinde teknenin üzerinde uzanmaktadır. Taş yüzeyi özellikle köşelerden aşınmış durumdadır.

b) Lokasyon

Orijinal Lokalizasyonu: in-situ / incertus
Son Kayıt Yeri
: Kuzeybatı Nekropolis
Tarih: Roma Dönemi
Kaydeden: Betül Gürel
Kayıt Tarihi: 13.03.2016
ITRF96: 548928.07 / 4044265.88
WGS84: 36,5279557 / 30,5463089
Konumlandırma Hassasiyeti: +/- 2 cm