Lahit

a) Materyal

Envanter No: 3KB-56
Türü
: Lahit
Kapak Formu: Düz Damlı
Malzeme: Kireçtaşı
Durumu: Kapak ve Tekne Tüme Yakın
Dönem: Roma Dönemi
Tekne: Boy: 2.41 m. En: 0.85 m. Yük.: 0.77 m.
Kapak: Boy: 2.43 m. En: 0.85 m. Yük: 0.43 m.
Tanım: Modern yolun lagün tarafında yoldan 3 m içerde, kuzey-güney doğrultusunda uzanmaktadır. Söz konusu nekropolis alanında lahit ve kapağın üst üste ve iyi korunmuş durumda olduğu nadir örneklerden biridir. Kuzeye bakan bir dar yüzde tekne ve kapakta tahrip edilerek oluşmuş kırık ve eksik bir bölüm bulunmaktadır. Teknenin içi taş dolgu ile kaplıdır, dış yüzey ise arazinin eğimi nedeniyle kuzey dar yüzde yarısına kadar taş ve toprak tabakası altındadır. Teknenin batı uzun yüzünde yer yer sıva izleri görülmektedir.

b) Lokasyon

Orijinal Lokalizasyonu: in-situ / incertus
Son Kayıt Yeri
: Kuzeybatı Nekropolis
Kaydeden: Betül Gürel
Kayıt Tarihi: 13.03.2016
ITRF96: 548927.034044265.54
WGS84: 36,5279557 /30,5463089
Konumlandırma Hassasiyeti: +/- 2 cm