Lahit K.

a) Materyal

Envanter No: 3KB-53
Türü
: Lahit
Kapak Formu: Düz Damlı
Malzeme: Kireçtaşı
Durumu: Tüme yakın korunmuş
Dönem: Roma Dönemi.
Kapak:
Boy: 2.20 m En: 0.48 m Yük.: 0.29 m
Tanım: Kuzeybatı nekropolis alanında modern yolun lagün tarafında yer alan lahit kapağı doğu-batı doğrultusunda uzanmaktadır. Düz damlı olan kapak yüzeyden göründüğü kadarıyla korunmuş durumdadır. 3KB. 52 no’lu kapak ile köşe oluşturacak şekilde durması alanda yapılan bir düzenlemede kullanılmış oldukları izlenimi vermektedir.

b) Lokasyon

Orijinal Lokalizasyonu: in-situ / incertus
Son Kayıt Yeri
: Kuzeybatı Nekropolis
Tarih: Roma Dönemi
Kaydeden: Betül Gürel
Kayıt Tarihi: 13.03.2016
ITRF96: 548915.50 / 4044256.34
WGS84: 36,5278734 / 30,5461795
Konumlandırma Hassasiyeti: +/- 2 cm