Lahit

a) Materyal

Envanter No: 3KB-50
Türü
: Lahit
Kapak Formu: Düz Damlı
Malzeme: Kireçtaşı
Durumu: Kırık
Dönem: Roma Dönemi.
Tekne:
Boy: 2.20 m En: 0.86 m Yük.: 0.64 m Der.: 0.55 m Kal.: 0.175
Tanım: Alanda modern yolun lagün tarafında kuzey-güney doğrultusunda ve 49 no’lu lahdin hemen yanında bulunan mezar. Tekne güney dar yüzde kırk ve eksiktir. Yalnızca bir uzun yüz köşeye kadar takip edilebiliyor, teknenin içi ve çevresi toprak dolgu altındadır. 49 ve 50 no’lu mezarların kırık ve eksik halde stel kalıntıları bulunmaktadır. Stelin çizimi yapılmış ve fotoğrafı çekilerek alanda bırakılmıştır. Kapak parçalanmış bir vaziyette teknenin üzerinde yer almaktadır. Kapağa ait en büyük parça 0.96 m uzunluğunda ve düz damlı form veren kırık parçadır.

b) Lokasyon

Orijinal Lokalizasyonu: in-situ / incertus
Son Kayıt Yeri
: Kuzeybatı Nekropolis
Tarih: Roma Dönemi
Kaydeden: Betül Gürel
Kayıt Tarihi: 12.03.2016
ITRF96: 548911.08 / 4044272.16
WGS84: 36,5280162 / 30,5461312
Konumlandırma Hassasiyeti: +/- 2 cm