Lahit

a) Materyal

Envanter No: 3KB-5
Türü
: Lahit
Kapak Formu: Düz Damlı
Malzeme: Kireçtaşı
Durumu: Kapak ve teknede kırıklar mevcut.
Dönem: Roma Dönemi.
Tekne: Boy: 2.44 m. En: 0.86 m. Yük.: 0.22 m. Der.: 0.47 m. Kal.: 0.17 m.
Kapak:
Boy: 2.40 m. En: 0.81 m. Yük.: 0.40 m.
Tanım: Kuzeybatı nekropolis’te bulunan lahit ve kapağı. Doğu-batı yönlüdür. Nekropolis alanının batıdaki sınırını belirleyen lagünün hemen kıyısında yer almaktadır. Teknenin batı uzun yüzünde kırık ve eksik bir bölüm bulun­makta ve tekne gövdesi taban seviyesinde toprak altında olup yükseklik tam olarak alına­mamaktadır. Kapak doğu köşeden kırıktır ve kırık parça tümlenebilir şekilde yerde durmak­tadır. Kapak yüzeyi aşınmış ve yoğun liken örtüsü ile kaplanmıştır. Söz konusu mezar, tekne ve kapağının büyük oranda yüzeyde ol­ması ve alanda bulunan diğer mezarlara kıyasla korunmuş durumu ile diğer mezarları can­landırabil­mek adına model teşkil etmektedir.

b) Lokasyon

Orijinal Lokalizasyonu: in-situ / incertus
Son Kayıt Yeri
: Kuzeybatı Nekropolis
Tarih: Roma Dönemi
Kaydeden: Betül Gürel
Kayıt Tarihi: 09.10.2015
ITRF96: 548761.68 / 4044376.05
WGS84: 36,5289600 / 30,5444697
Konumlandırma Hassasiyeti: +/- 2 cm