Podyumlu Mezar

a) Materyal

Envanter No: 3KB-46
Türü
: Lahit
Kapak Formu: Bilinmiyor
Malzeme: Kireçtaşı
Durumu: Kırık
Dönem: Roma Dönemi.
Tanım: Kuzeybatı nekropolis alanında lagün­den kuzey yerleşime doğru yükselen tepeliğin eteğinde, modern yoldan 3 m içerde başlayan podyumlu mezar kuzey-güney yönünde ko­nuş­landırılmıştır. Güney cephe lagün bakı­şımlıdır. Podyumu oluşturan küçük bloklar yalnızca zemin seviyesinde ve iki yüzde de­vam etmektedir. Podyumun yönlerde tama­men yığma taş tabakası altında kalmıştır. Kuzey-güney doğrultusunda 2.90 m güney yönde 4.10 m devam etmektedir. Podyumun ve üzerinde yükselen yapının özelliklerine dair inceleme yapılamamaktadır. Yapının eğimli arazinin eteğinde yer alması nedeniyle kaymalar sonucu yapı bu denli dolmuş olmalıdır.Ayrıca mezar örgüsüne ait kalıntılar da bu yığının içinde yer alıyor olabilir.

b) Lokasyon

Orijinal Lokalizasyonu: in-situ / incertus
Son Kayıt Yeri
: Kuzeybatı Nekropolis
Tarih: Roma Dönemi
Kaydeden: Betül Gürel
Kayıt Tarihi: 12.03.2016
ITRF96: 548870.21 / 4044295.73
WGS84: 36,5282307 / 30,5456764
Konumlandırma Hassasiyeti: +/- 2 cm