Ostothek K.

a) Materyal

Envanter No: 3KB-44
Türü
: Ostothek
Kapak Formu: Düz Damlı
Malzeme: Kireçtaşı
Durumu: Tüme yakın korunmuş
Dönem: Roma Dönemi.
Kapak:
Boy: 0.49 m En: 0.43 m Kal.: 0.04 m
Tanım: Kuzeybatı nekropolis alanında modern yolun 3.60 m gölet tarafında yer alan ostothek kapağı. Kapak tüme yakın oranda korunmuş durumdadır. Yüzeyinde küçük kırıklar mevcuttur. Kapak profilleri üste gelecek şekilde ters durmaktadır. Teknesine ait bir kalıntı yakın çevrede bulunmamaktadır. Modern yolun yapımı sırasında yeri değişmiş ve yolun kıyısına sürüklenmiş olabilir.

b) Lokasyon

Orijinal Lokalizasyonu: in-situ / incertus
Son Kayıt Yeri
: Kuzeybatı Nekropolis
Tarih: Roma Dönemi
Kaydeden: Betül Gürel
Kayıt Tarihi: 12.03.2016
ITRF96: 548834.70 / 4044320.10
WGS84: 36,5284521 / 30,5452814
Konumlandırma Hassasiyeti: +/- 2 cm