Lahit K.

a) Materyal

Envanter No: 3KB-41
Türü
: Lahit
Kapak Formu: Düz Damlı
Malzeme: Kireçtaşı
Durumu: Kırık
Dönem: Roma Dönemi.
Kapak:
Boy: 1.80 m En: 0.79 m
Tanım: Modern yolun doğusunda yer alan sekizinci mezardır. Doğuya doğru yüksel­mekte olan yamacın tepesine yakın kısımda, yerinden kaymış ve profiller üstte kalacak şekilde yan yatmış durumdadır. 3KB. 40 no’lu mezarın 3.94 m güneydoğusunda, kırık iki parça halinde kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanmaktadır. Bir köşesinden kırık ve eksiktir.

b) Lokasyon

Orijinal Lokalizasyonu: in-situ / incertus
Son Kayıt Yeri
: Kuzeybatı Nekropolis
Tarih: Roma Dönemi
Kaydeden: Betül Gürel
Kayıt Tarihi: 06.03.2016
ITRF96: 548839.43 / 4044376.53
WGS84: 36,5289604 / 30,5453378
Konumlandırma Hassasiyeti: +/- 2 cm