Lahit K.

a) Materyal

Envanter No: 3KB-29
Türü
: Lahit
Kapak Formu: Düz Damlı
Malzeme: Kireçtaşı
Durumu: Tüme yakın korunmuş
Dönem: Roma Dönemi.
Kapak:
Boy: 2.45 m En: 0.86 m Yük.: 0.40 m
Tanım: Modern yolun doğusunda yer alan yedinci mezardır. Doğuya doğru yükselmekte olan yamacın tepesine yakın kısımda yerinden kaymış ve yan yatmış vaziyette kuzey güney doğrultusunda uzanmaktadır. Kapağın altı eğimli arazide toprak altında kalmıştır. Güney köşesinde küçük bir kırık parça tümlenebilir şekilde bulunmaktadır.

b) Lokasyon

Orijinal Lokalizasyonu: in-situ / incertus
Son Kayıt Yeri
: Kuzeybatı Nekropolis
Tarih: Roma Dönemi
Kaydeden: Betül Gürel
Kayıt Tarihi: 06.03.2016
ITRF96: 548840.65 / 4044382.39
WGS84: 36,5290131 / 30,5453518
Konumlandırma Hassasiyeti: +/- 2 cm