Lahit

a) Materyal

Envanter No: 3KB-39
Türü
: Lahit
Kapak Formu: Düz Damlı
Malzeme: Kireçtaşı
Durumu: Kırık
Dönem: Roma Dönemi.
Tekne: Boy:
2.40 m En: 0.82 m Yük.: 0.77 m Der.: 0.55 Kal.: 0.15
Kapak:
Boy: 2.37 m En: 0.83 m Yük.: 0.37 m
Tanım: Modern yolun doğusunda yer alan altıncı mezardır. Lahit iki parça halinde kırıktır ve kuzey-güney doğrultusunda uzan­maktadır. Kırık küçük parça teknenin 2.5 m güneyinde tümlenebilir halde durmaktadır. Teknenin iki uzun yüzünde de kırık ve eksik kısımlar bulunmaktadır. Kapak teknenin 0.90 m batısında kuzey-güney doğrultuludur ve alt profilleri üstte kalacak şekilde ters dönmüş durumdadır. Batı köşesinde kırık bir bölüm ve kapak genelinde küçük kırık ve eksik kısımlar vardır. Kapağın dış cephesinde yer yer sıva parçaları görülmektedir.

b) Lokasyon

Orijinal Lokalizasyonu: in-situ / incertus
Son Kayıt Yeri
: Kuzeybatı Nekropolis
Tarih: Roma Dönemi
Kaydeden: Betül Gürel
Kayıt Tarihi: 29.02.2016
ITRF96: 548812.71 / 4044377.50
WGS84: 36,5289705 / 30,5450395
Konumlandırma Hassasiyeti: +/- 2 cm